PRIHLÁŠKA NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

Kód a odbor: 2565Q ŠPECIALISTA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI, školský rok 2024/2025
SR
slovenská

Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy
(neuvádzať klasifikáciu zo správania)
P.č. Predmet Ročník
I. II. III. IV. V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Klasifikácia Externej časti maturitnej skúšky
Predmet maturitnej skúšky Úroveň Externá časť
% Percentil

Po úspešnom odoslaní prihlášky sa vygeneruje PDF súbor, ktorý je potrebné vytlačiť, doplniť rodné číslo, podpísať a spolu s potrebnými prílohami ho zaslať do 8.6.2024 na adresu školy: SOŠ IT, Ostrovského 1, 040 01 KOŠICE.


Odoslaním formulára dávate súhlas v súlade §5 pism.a) a §14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov SOŠ IT, Ostrovského 1, 040 01 KOŠICE na účely prijímacieho konania až do termínu konania zápisu do 1. ročníka vyššieho odborného štúdia.